THÁI HƯNG - KỶ NIỆM 27 NĂM THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (22/5/1993-22/5/2020) VÀ TỔNG KẾT 5 NĂM CHUYỂN GIAO THẾ HỆ LÃNH ĐẠO (2015-2020)
13/08/2021