Tổng Giám đốc THC đã tham dự chương trình Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Thành uỷ - HĐND - UBND TP. Thái Nguyên tổ chức.
12/10/2023

Chiều 11/10, Bà Nguyễn Thị Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc THC đã tham dự chương trình Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do Thành uỷ - HĐND - UBND TP. Thái Nguyên tổ chức. ; khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, tập thể Công ty CPTM Thái Hưng và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn vinh dự được Thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chi tiết xem thêm tại: https://thainguyen.gov.vn/vi_VN/tin-hoat-dong-cua-don-vi/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/doanh-nghiep-ong-hanh-cung-tp-thai-nguyen-phat-trien/20181

PR & Marketing