THÁI HƯNG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
24/04/2023
Ngày 23/4/2023, Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% Cán bộ công nhân lao động.
Hoạt động được Thái Hưng thực hiện hằng năm đã giúp Người lao động hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của mình, kịp thời phát hiện và sớm điều trị loại bỏ bệnh, giúp kiểm soát sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và yên tâm làm việc.
Thái Hưng xác định rõ: Quan tâm tới người lao động chính là quan tâm tới nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Đó không chỉ là sự thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm sóc Người lao động, phần tài sản quý báu nhất mà mọi tổ chức đều cần có để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.