NÓI CHUYỆN TRUYỀN THỐNG – THÁI HƯNG 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
08/05/2023
Chiều 6/5/2023, Công đoàn Công ty phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị thành viên tổ chức Chương trình Nói chuyện truyền thống – Trò chuyện với Nhà sáng lập với chủ đề “Thái Hưng – 30 năm xây dựng và phát triển”. Chương trình có sự tham gia đặc biệt của Nhà sáng lập Thái Hưng: Ông Nguyễn Quốc Thái – Thành viên HĐQT, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty.
 
Tham dự chương trình có: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Bà Nguyễn Thị Vinh – Thành viên HĐQT, Ban TGĐ; Ông Lê Hồng Khuê – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty. Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban TGĐ Công ty; và các Cổ đông Công ty, Trưởng, phó tổ chức Đảng và các Đoàn thể; Trưởng phó các phòng, ban, đơn vị thành viên cùng toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống tham gia bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.