Lãnh đạo Thái Hưng tham dự Đại hội Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (ATE) lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2023 - 2028
18/08/2023

Ngày 18/8/2023, đại diện Lãnh đạo Thái Hưng tham dự Đại hội Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (ATE) lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Thái Hưng và ATEC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2028 với mong muốn chung là mở rộng giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thái Hưng cũng đã được BTC Đại hội vinh danh Nhà tài trợ Bạc.