Khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân tại Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng năm 2019
02/02/2019

Sáng 01/2/2019, Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu ưu tú đại diện cho các Phòng, Ban nghiệp vụ, các công ty, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hệ thống Thái Hưng được bầu chọn từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở.

          Hội nghị được nghe ông Lê Thành Thực - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và ông Nguyễn Nam Tiến - Thư ký HĐQT - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, doanh thu toàn hệ thống Thái Hưng đạt 18.325 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước 440 tỷ đồng; 100% người lao động tại Thái Hưng được ký kế hợp đồng lao động theo luật định. Trong năm, việc thực hiện các nội quy, quy chế và chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong Công ty tiếp tục được thực hiện tốt. Với vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn cơ sở Công ty luôn giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng đã duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Do làm tốt công tác phòng ngừa nên năm qua, công ty không có vụ việc mất an toàn lao động nặng xảy ra. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động được Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm đặc biệt là các lớp tập huấn về ATLĐ; Vệ sinh lao động; PCCN; An toàn vệ sinh thực phẩm ... Điều kiện làm việc của người lao động tiếp tục được cải thiện. Cơ sở vật chất, nhà xưởng, kho hàng... khang trang sạch đẹp, người lao động hầu hết đều làm việc trong nhà có mái che và có máy móc, công cụ, dụng cụ hỗ trợ đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của đại diện các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trong hệ thống Thái Hưng về các giải pháp để góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2019 của Công ty.

          Để động viên sự nỗ lực cố gắng cũng như tinh thần lao động hăng say của người lao động, tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã khen thưởng cho 01 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, 260 cán bộ nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 17 cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn Công ty khen thưởng 88 nữ công hai giỏi và 277 đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

          Hội nghị đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 và kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn hệ thống Thái Hưng nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Hội nghị đề ra trong năm 2019.