KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CBCNV CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG NĂM 2022
18/04/2022
Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 6/5/2013 hướng dẫn khám sức khỏe và triển khai kế hoạch An toàn - vệ sinh lao động năm 2022, ngày 17/4/2022, Công ty Cp Thương mại Thái Hưng phối hợp với Bệnh viên A Thái Nguyên tổ chức #khámsứckhỏe định kỳ năm 2022 cho toàn thể CBCN lao động.
Hoạt động được tổ chức thành công không chỉ thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới quyền lợi của người lao động mà còn giúp Doanh nghiệp kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe CBCNV, từ đó có kế hoạch cải thiện và nâng cao thể lực cho #ngườilaođộng, gia tăng năng suất lao động.