KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, MỤC TIÊU NĂM 2023
22/12/2022

Sáng 21/12/2022, tại trụ sở Công ty diễn ra khai mạc chương trình bảo vệ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mục tiêu năm 2023. 

Dự và chỉ đạo chương trình có ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐ phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2023. Chương trình còn có sự tham dự của các thành viên HĐ phê duyệt và giám sát năm 2023, Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các phòng, ban đơn vị, các bộ phận liên quan trong toàn hệ thống. 

Trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ các đơn vị, trong 3,5 ngày diễn ra chương trình, các thành viên hội đồng sẽ trực tiếp hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở đã xây dựng theo đề cương trước đó, nhằm đảm bảo kế hoạch đưa ra đúng và trúng mục tiêu, phù hợp thực tiễn khách quan và phát huy tối đa lợi thế sẵn có. Đây được coi là điểm mới trong chương trình bảo vệ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mục tiêu năm 2023.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21 – 24/12/2022.