DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN TUẤN-CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG NHẬN DANH HIỆU DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022
12/10/2022

Sáng 12/10/2022, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

 

Tham dự sự kiện có Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và trên 200 đại biểu doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

 

Doanh nhân Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng vinh dự là 1 trong 60 doanh nhân nhận giải thưởng này.

 

Năm 2021, tổng hợp doanh nghiệp của 60 doanh nhân nhận danh hiệu có doanh thu trên 1,2 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 722 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 148 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 70 nghìn tỷ đồng và số lao động trên 251 nghìn người. 

 

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022 được trao cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn và các doanh nhân là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả trong xây dựng và phát triển đất nước, cả trong chung sức cùng cả nước chống đại dịch COVID -19.

 

Tập thể cán bộ công nhân viên người lao động Thái Hưng xin được chúc mừng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn và bảy tỏ niềm vinh dự tự hào trước sự ghi nhận kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của cá nhân chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn nói riêng và tập thể lãnh đạo, CBCNV Thái Hưng nói chung. 

 

Nguồn động lực to lớn này sẽ tiếp sức cho đội ngũ doanh nhân Thái Hưng cũng như tập thể người lao động trong toàn hệ thống tiếp tục ghi những dấu ấn tăng trưởng mới.