Đảng bộ Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII, BCH Trung ương Đảng khóa XII
22/07/2018

Ngày 19/7/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII tới đông đảo các đồng chí là Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty, các đồng chí là trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ, giám đốc các đơn vị trực thuộc và trưởng các tổ chức đoàn thể chưa phải là đảng viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khuê – Bí thư Đảng ủy, phó Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài. Do vậy, các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết.

Tại hội nghị, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Vũ Quốc Khánh – phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; nghị quyết số 27" về cải cách chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28" về cải cách chính sách BHXH".

Sau hội nghị, các cấp ủy và từng đảng viên phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết và viết bài thu hoạch, trong đó xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Một số hình ảnh tại hội nghị: