ĐẠI HỘI CHI BỘ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025
10/08/2022

Ngày 9/8/2022, Chi bộ Hành chính – Nhân sự trực thuộc Đảng bộ Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức thành công Đại hội Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Khuê – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo nêu rõ: Chi bộ Hành chính  - Nhân sự hiện có 16 Đảng viên. Ban Chi ủy chi bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, các đảng viên công tác tại nhiều bộ phận khác nhau gây khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt khi muốn lồng ghép sinh hoạt đảng với chuyên môn. Bên cạnh những khó khăn, Chi bộ Hành chính – Nhân sự cũng có những thuận lợi như: Chi bộ có nhiều đồng chí tham gia cấp ủy đảng và lãnh đạo, cán bộ quản lý nên việc nắm bắt những văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được kịp thời. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều thuận lợi, người lao động có việc làm thường xuyên, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định nên tư tưởng ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các nội quy, quy chế của công ty.

 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị cho thấy: các đồng chí trong Ban Chi ủy chi bộ đã phối hợp tốt với chuyên môn để lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận thi đua hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Đã tham mưu với Ban Lãnh đạo công ty về công tác bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng hoàn chỉnh bản mô tả công việc, xây dựng thang bản lương phù hợp trong tình hình mới, tham mưu thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, về tổ chức huấn luyện vệ sinh an toàn lao động, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức tiêm phòng Vaccine phòng COVID -19, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động, cấp phát bảo hộ lao động theo đúng quy định, thường xuyên nắm và tham mưu với lãnh đạo việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của công ty, phối hợp với các phòng ban đơn vị tổ chức và tham gia đầy đủ các sự kiện của công ty.

 

Cũng trong nhiệm kỳ, cán bộ đảng viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, cố gắng hoàn thành và hoàn thành thành tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các đơn vị, bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ không để xảy ra vụ việc về mất an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, không có vụ việc phức tạp xảy ra, không có vụ việc cháy nổ, không có cán bộ, nhân viên vi phạm chính sách pháp luật, khuyết điểm phải xem xét, kỷ luật.

 

Những kết quả đó đã góp phần cùng các phòng, ban, đơn vị trong hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Công ty.

 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, có đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hiện tốt quy định của địa phương nơi cư trú. Chi bộ luôn nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên và công nhân lao động để giải quyết thỏa đáng, không có trường hợp nào vi phạm quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, không vi phạm chính sách, pháp luật, kỷ luật, không có các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đánh giá phân loại hàng năm, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15 – 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Hành chính – Nhân sự đề ra mục tiêu tổng quát là: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, đoàn kết, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị luôn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chi bộ luôn trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu được Chi bộ phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ tới cũng đã được đưa ra như: 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên được tham gia sinh hoạt đảng với chi bộ nơi cư trú; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15 – 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Khóa mới gồm 3 đồng chí là: Nguyễn Duy Luân, Hoàng Trung Định và Dương Thị Hồng Huệ. Đồng chí Nguyễn Duy Luân trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy chi bộ Hành chính – Nhân sự, Nhiệm kỳ 2022 – 2025.