Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vinh danh học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022 – 2023
14/08/2023
Chiều 12/8/2023, tại trường IRIS, Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức Vinh danh học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022 – 2023. Chương trình có sự tham dự của các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó tổ chức Đảng và các Đoàn thể trong doanh nghiệp, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống tại Thái Nguyên và gần 300 học sinh và phụ huynh học sinh được vinh danh, khen thưởng.
Trong tổng số 294 học sinh được vinh danh, khen thưởng có 3 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 25 học sinh đạt giải cấp Tỉnh, 11 học sinh đạt giải cấp Huyện, Thành phố và 255 học sinh giỏi cấp Trường.
Là đơn vị có nhiều đóng góp cho việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, mỗi năm một lần, Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng duy trì tổ chức chương trình vinh danh và khen thưởng cho các cháu là con cán bộ, công nhân viên công ty có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Hoạt động được tổ chức thành công qua các năm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của toàn thể CBCNV trong hệ thống. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao mang cảm xúc phấn khởi và tự hào, trở thành nguồn động lực để các em học sinh không ngừng phấn đấu đạt những thành tích tốt hơn trong quá trình học tập và rèn luyện.