CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG TỔ CHỨC TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 MŨI 4 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
25/07/2022

Thực hiện Kế hoạch An toàn – Vệ sinh lao động năm 2022, ngày 24/7/2022, Công ty CPTM Thái Hưng phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) Vaccine phòng COVID-19 cho toàn thể cán bộ công nhân lao động trong toàn Công ty.

 

Trước đó, để đảm bảo công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn và đúng đối tượng, Công ty đã ban hành thông báo số 149/TBTH ngày 20/7/2022 về việc tổ chức tiêm chủng Vaccine phòng COVID-19 tới toàn thể CBCNV nắm được các nội dung bao gồm:

    • Đối tượng tiêm chủng
    • Điều kiện tiêm chủng
    • Những lưu ý cần thiết đối với người đã nhiễm COVID-19 sau khi tiêm mũi 3.
    • Địa điểm tiêm và thời gian tổ chức khám.

 

Các đợt tiêm chủng Vaccine phòng COVID-19 được Thái Hưng triển khai cho thấy: tất cả CBCNV-NLĐ sau khi được tiêm đều có sức khỏe bình thường, không có trường hợp phản ứng đặc biệt nào được ghi nhận sau khi tiêm.

 

Ở nước ta hiện nay, việc tiêm các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vaccine phòng COVID-19 là cần thiết để phòng mắc bệnh hoặc tái mắc bệnh, nếu có mắc thì sẽ tránh nguy cơ bệnh nặng, tử vong trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới khó lường. Tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại sẽ có nhiều lợi ích thiết thực để bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.