CÁCH PHÒNG, CHỐNG COVID -19 KHI ĐI LÀM
11/11/2021
Trong “trạng thái bình thường mới”, một số hoạt động đang dần trở lại bình thường, nhưng đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục đòi hỏi các giải pháp kiểm soát chặt chẽ.
Mỗi thành viên trong Ngôi nhà chung Thái Hưng cần tự ý thức, hết sức cân nhắc để tự hạn chế và kiểm soát nhu cầu như nhu cầu đi lại, nhu cầu giao tiếp, tụ tập nơi đông người… của bản thân và thực hiện cách phòng, chống Covid -19 theo Công văn số 6666/BYT-MT2021