Bà Nguyễn Thị Vinh, Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty CPTM Thái Hưng đã tham dự hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình” do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân (VCCI) tổ chức.
06/11/2023

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Vinh, Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty CPTM Thái Hưng đã tham dự hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình” do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân (VCCI) tổ chức. 

Các thông tin đưa ra tại hội thảo cho thấy: Các doanh nghiệp gia đình luôn nổi trội ở uy tín, phát triển mạnh mẽ qua nhiều thế hệ, cần xây dựng và thực hành đạo đức kinh doanh góp phần hình thành bản sắc văn hóa riêng.

Chặng đường đổi mới, nước ta đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, với trên 900 nghìn doanh nghiệp, trên 20 nghìn hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Lực lượng quan trọng này đã góp phần thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, đưa nước ta từ một quốc gia kém phát triển, lạc hậu thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong TOP20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng. Chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ. Việc tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh tạo nền tảng cho việc phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vững mạnh xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 như mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Chi tiết xem thêm tại đây: https://diendandoanhnghiep.vn/van-hoa-tro-thanh-tai-san-dac-trung-cua-doanh-nghiep-gia-dinh-253714.html

PR & Marketing