Thái Hưng tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017

07/02/2018

Thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017.
Ngày 23/4/2017, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho cán bộ công nhân lao động.

Đây là các hoạt động định kỳ hàng năm của công ty nhằm đảm bảo và chăm sóc sức khỏe người lao động. Ý thức được đây là quyền lợi của mình, nên CBCNLĐ Công ty đều tham gia đầy đủ, và đến từ rất sớm để được khám và làm các xét nghiệm cần thiết.


Một số hình ảnh tại buổi khám

 
Chia sẻ qua:

Bình luận