Khai mạc lớp Huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH năm 2018

07/04/2018

Tin tức liên quan

Thực hiện quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 của Công ty CP Thương mại Thái Hưng, sáng 1/4/2018 Công ty CPTM Thái Hưng phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018 cho gần 150 học viên là cán bộ lãnh đạo công ty và lực lượng PCCC của công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc.
Ngoài phần lý thuyết, các học viên còn được thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở.
 
Đây là hoạt động được công ty chú trọng tổ chức niên nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCCC, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác an toàn PCCC; Giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty nắm được những vấn đề cơ bản của công tác PCCC&CNCH, trên cơ sở đó vận dụng và tham mưu cho lãnh đạo về công tác PCCC tại Công ty.
Chia sẻ qua:

Bình luận