Công ty CPTM Thái Hưng - Doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018

13/10/2018

Lễ tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc doanh nhân tiêu biểu được Thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên tổ chức thường niên nhằm vinh danh, tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, góp phần ổn định an sinh xã hội. Giải thưởng là sự ghi nhận của chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên dành cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển chung, có ý nghĩa động viên, khích lệ doanh nghiệp doanh nhân trên con đường phát triển, đồng thời thể hiện một chính quyền thân thiện, luôn đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, năm 2018, Thành phố Thái Nguyên đã tôn vinh 20 doanh nghiệp xuất sắc, 17 doanh nhân tiêu biểu, Tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc, 13 doanh nhân tiêu biểu. Trong đó, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc của Thành phố Thái Nguyên năm 2018 và tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018. Cá nhân ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhận danh hiệu doanh nhân tiêu biểu. 

Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Thái Hưng: Nguyễn Văn Tuấn nhận chứng nhận chứng nhận Doanh nhân tiêu biểu từ đồng chí Vũ Hồng Bắc - phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

PR

Chia sẻ qua:

Bình luận