Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng nằm trong trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

10/08/2018
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đứng thứ 368 trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. Đây là kế quả từ “Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017”do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 03 tháng 8 năm 2018.
 

Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 được xây dựng khách quan, minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước đối với sắc thuế thu nhập doanh nghiệp, thông qua đó phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng xét là những doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNDN. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tương ứng với số thuế TNDN đã nộp của 1.000 doanh nghiệp trong năm 2017.
Công ty CPTM Thái Hưng hiện có 12 đơn vị thành viên và liên kết nằm ở các Tỉnh, Thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Năm 2017, vượt qua khó khăn thử thách do thị trường thép chịu nhiều sức ép, trong đó có sức ép từ thép nhập khẩu, tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công ty CPTM Thái Hưng vẫn tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ, giữ vững đà tăng trưởng. 
Thái Hưng được đứng trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào vì những nỗ lực không ngừng với những thành tích, cống hiến đối với xã hội, ngân sách quốc gia và sự phát triển của quê hương, đất nước.
                                                                      
                                                                                             PR
Chia sẻ qua:

Bình luận