TẬP HUẤN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ KPI
19/10/2021
TẬP HUẤN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ KPI
Thực hiện nội dung thông báo số 89/TB-TH về việc triển khai xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng (KPI), sáng 19/10, Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xây dựng và triển khai công tác đánh giá theo KPI.
Tới dự có ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty. Tham gia tập huấn có các ông/bà là lãnh đạo, quản lý các Phòng/Ban/Đơn vị và phụ trách công tác nhân sự tại các đơn vị trong hệ thống. Buổi tập huấn được thực hiện trực tiếp tại Thái Nguyên và trực tuyến với các điểm cầu Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên.
Nội dung buổi tập huấn: Giới thiệu KPI, Quy trình xây dựng KPI và Quy trình đánh giá KPI.
KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính (Key Performance Indicators): Là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính của một cơ quan, tổ chức, cá nhân.
KPI là một trong những phương pháp chính xác để lượng hóa các chỉ tiêu đo lường và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp, KPI thường được xây dựng ở nhiều cấp độ khác nhau để vừa làm mục tiêu, vừa làm thước đo tiến độ và kết quả công việc.
Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của KPI là xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, Thái Hưng bắt đầu triển khai Quản trị nhân sự theo KPI và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021 của Thái Hưng với mục đích: Xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hàng tháng đối với từng bộ phận, chức danh công việc; đồng thời làm cơ sở tính lương năng suất hàng tháng, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể và xét thưởng cuối năm.
Buổi tập huấn là tiền đề quan trọng để các Phòng/Ban/Đơn vị hoàn thiện tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh công việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng phòng, ban, đơn vị; đảm bảo tính khoa học, khách quan và lượng hóa được các tiêu chí đánh giá, tiến tới tổ chức triển khai đánh giá KPI trên toàn hệ thống vào đầu tháng 11/2021.