Doanh nghiệp Thái Hưng quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
27/04/2019

TN&MT) - Quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được coi là yếu tố quyết định phát triển bền vững doanh nghiệp và là tôn chỉ, chiến lược phát triến triển bền vững được Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng xây dựng, thực hiện gần 30 năm qua.