ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG-DẤU ẤN NHIỆM KỲ 2017-2022
13/04/2022

Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Công ty CPTM Thái Hưng được thành lập ngày 16 tháng 07 năm 2003 đến nay đã trải qua 6 kỳ Đại hội. Lực lượng Đoàn viên, Thanh niên (ĐVTN) hiện chiếm 1/4 trong tổng số hơn 700 lao động trong toàn hệ thống. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên Công ty CPTM Thái Hưng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Lần thứ VI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Kết quả nhiệm kỳ có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng bộ, Ban lãnh đạo công ty và Đoàn cấp trên cùng sự đoàn kết, phát huy sức trẻ của lực lượng ĐVTN trong công ty.

Cùng điểm lại những dấu ấn đáng tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.