ĐÀO TẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỚI LÃNH ĐẠO, CBCNV TOÀN HỆ THỐNG THÁI HƯNG
25/04/2022

Chiều 23/4/2022, Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số với sự tham gia của các thành viên Ban lãnh đạo, trưởng, phó, tổ trưởng các phòng, ban, đơn vị và CBNV hệ thống Thái Hưng.

 

Hình thức đào tạo: Trực tiếp và trực tuyến.

Những nội dung chính đã được truyền đạt:

- Tổng quan về chuyển đổi số

- Tổng quan về Logistics và chuỗi cung ứng

- Lãnh đạo với dự án chuyển đổi số

- Quản lý linh hoạt dự án chuyển đổi số

- Mô hình tân tiến về chuyển đổi số và bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số ở một số doanh nghiệp Việt Nam.

 

Đơn vị đồng hành tổ chức chương trình: Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam GABE. Chuyên gia trực tiếp đào tạo: CEO Nguyễn Duy Hồng, Công ty cổ phần nền tảng Logistics LogX, giảng viên Đại học FPT.