ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG: Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp
14/04/2022
 Lãnh đạo Công ty khen thưởng các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận, nỗ lực, sáng tạo của cả đội ngũ, những chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) chủ yếu của Công ty CP Thương mại Thái Hưng đều đạt và vượt so với kế hoạch; Đảng bộ được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Là một trong những tổ chức cơ sở đảng đầu tiên trong khối doanh nghiệp tư nhân của tỉnh, thành lập năm 2003, đến nay, Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng đã có 105 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.

Trong năm 2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến một số hoạt động của doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời đề ra chủ trương và các giải pháp cụ thể, phù hợp trong từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động SXKD hiệu quả.

Kết quả SXKD năm 2021: Tổng doanh thu của Công ty đạt khoảng 17.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho hơn 700 lao động với thu nhập bình quân đạt khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong điều hành hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp, trong những năm gần đây, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh) trong doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, điều lệ doanh nghiệp và điều lệ của mỗi đoàn thể; phân công cấp ủy viên, đảng viên trong Công ty đảm nhận và gương mẫu làm tốt công tác đoàn thể; Đảng bộ đã lãnh đạo Công đoàn ký kết thoả ước lao động tập thể, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng của người lao động, tổ chức các đợt thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác.

Lãnh đạo Đảng bộ Công ty chúc mừng đảng viên mới tại Chi bộ Trường Iris.

Đến nay, Đảng bộ đã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Công ty tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; hoàn thành xét duyệt văn kiện và các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến tổ chức vào đầu cuối 4-2022).

Đặc biệt, ngoài việc xây dựng và ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với những nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty, Đảng bộ còn chủ động cử 12 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và trung cấp lý luận chính trị; rà soát, bổ sung quy hoạch 01 đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; Đảng bộ được Thành ủy Thái Nguyên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2022, Đảng bộ Công ty CP Thương mại Thái Hưng tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tạo môi trường tốt để thi đua lao động SXKD, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… phấn đấu thực sự là hạt nhân chính trị để lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Công ty phát triển nhanh và bền vững.