CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM, HÃY LÊN TIẾNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI, BẢO LỰC TRẺ EM
31/05/2022
Ngày 30/5/2022, tại lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em (TE) năm 2022 do Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức, cùng với các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em số tiền 30 triệu đồng.
Với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc TE các cấp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE; huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng và nhân rộng các mô hình: Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn cho TE; hạn chế các nguy cơ gây tai nạn thương tích TE.
Số tiền ủng hộ tuy không lớn, nhưng Thái Hưng hy vọng đã góp phần cùng Thái Nguyên hướng tới hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ TE có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp từ 90,5% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với TE từ 79,8% trở lên.